Jak se soutěží

Přesnost, taktika, rychlost rozhodování, odhad počasí a směru větru, stejně jako dokonalé ovládání balónu. To jsou podmínky úspěchu v soutěži.

Ač to zní neuvěřitelně, i s horkovzdušným balónem se dá závodit. Balóny soutěží ve třech desítkách různých disciplín daných mezinárodními pravidly.

Většinou se jedná o lety na cíl nebo o lety do různých 3D prostorů. Nejlepší piloti po hodinovém letu ze vzdálenosti několika kilometrů naletí na cíl s centimetrovou přesností (balónem "unášeným větrem"). Základním principem soutěžního letu je vyhledávání směru a rychlosti větru v různých výškových hladinách. Stoupáním a klesáním tak piloti navigují balón ke kýženému cíli.